Náhodný výber z noviniek

Google shopping feed | Autorizácia a nákupné ceny
Do google shopping feed-u je možné zvoliť či chcete zahrnúť aj vaše nákupné ceny, zároveň je možné na tento feed nastaviť autorizáciu cez meno a heslo.
novinka vylepšenie feed google autorizácia ceny
| Možnosť pridať zástupný obrázok
V nastaveniach pribudla možnosť pridať zástupný obrázok, ktorý sa zobrazí v prípade, že produkt nemá obrázok
vylepšenie novinka nastavenia obrázok placeholder reactive
Používateľ | Cenová skupina
Do nastavení bola pridaná možnosť automatického priradenia cenovej skupiny. Vybraná cenová skupina bude automaticku priradená každému novo zaregistrovanému používateľovi.
novinka vylepšenie použivateľ

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk