Náhodný výber z noviniek

Google shopping feed | Úprava cien
Generovanie cien do google feedu bolo upravené, v prípade že produkt je v zľave cena sa dostáva do sale_price, a pôvodná cena do price. V prípade, že máte nastavené generovanie zliav zo štandardnej ceny, ako pôvodná cena je použitá štandardná cena.
novinka vylepšenie feed google
| mazanie dobropisu a položiek
Pridaná možnosť vymazávať položky z dobropisu a dobropis
vylepšenie faktúry dobropisy mazanie
Zobrazenie rezervácií
V prehľade objednávok sa vidieteľne rozlíšili rezervácie od objednávok
vylepšenie objednávky

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk