Náhodný výber z noviniek

| Výpis originálnej meny
Faktúra v inej mene bola rozšírená o výpis s rozkladom DPH v pôvodnej mene.
vylepšenie faktúry kurz mena
| Manažment kupónov v objednávkach
Pri editácií objednávky pribudla možnosť manažmentu kupónov.
novinka vylepšenie objednávka kupón admin
Úprava výpočtu ceny bez DPH
V systéme bol upravený algoritmus na výpočet ceny bez DPH, výsledná cena sa prepocítava účtovným vzorcom
úprava/zmena vylepšenie produkt cena

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk