Náhodný výber z noviniek

Facebook | Facebook feed
Facebook feed bol osamostnený, pričom nie je závislí na mapovaní podla google feed-u. Feed bol doplnený o možnosť dať feed pod autorizáciu. Feed zároveň obsahuje všetky relevantné produkty pre eshop.
novinka vylepšenie feed facebook autorizácia
Release log
Spustenie release logu, zoznamu prác spravených v systéme GRANDUS
novinka
Luigi's box | Feed značiek
Nový feed bol pridaný do systému. Feed značiek pre vyhľadávací analyzér Luigi's box.
novinka feed Luigi's box značky

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk