Náhodný výber z noviniek

Parametre | zoradenie hodnôt vo filtri
Pridaná možnosť zoradiť hodnoty konkrétneho parametru vo filtri na eshope
novinka vylepšenie parameter zoradenie
Podpora semantického title (názvu stránky)
Každá stránka na ktorej sa v administrácií nachádzate je teraz reprezentovaná svojim unikátnym názvom (title). Táto drobná zmena napomáha lepšej orientácií v systéme.
vylepšenie sytém
| Manažment kupónov v objednávkach
Pri editácií objednávky pribudla možnosť manažmentu kupónov.
novinka vylepšenie objednávka kupón admin

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk