Náhodný výber z noviniek

Heureka | pridávanie polí
Do heureka feedu pribudla možnosť pridať si vlastné polia. takto upravené xml pre heureku je vhodné pre ďalšie spracoovanie.
úprava/zmena vylepšenie feed heureka
| Typ obchodu
Grandus odteraz okrem B2B alebo B2c podporuje aj zmiešaný typ obchodu
novinka vylepšenie nastavenia
Google shopping feed | možnosť konfigurácie
Google shopping feed bol rozšírený o možnú konfiguráciu, Možete si pre vybrané polia nastaviť aký atribút produktu sa do feedu dostane.
novinka vylepšenie feed google

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk