Náhodný výber z noviniek

Luigi's box | Produktové SKU
Luigi's box produktový feed bol rozšírený o pole SKU produktu.
úprava/zmena feed Luigi's box produkt SKU
Heureka | EAN vo feede
V prípade, že skladová zásoba má nastavený vlastný EAN do feedu heureky sa pre danú skladovú zásobu zobrazí tento EAN, v prípade že vyplnený nie je berie sa EAN z karty produktu.
úprava/zmena vylepšenie feed heureka ean
Úprava admin menu
Položky administrátorského menu boli jemne preusporiadané, manažment bannerov a príloh bol premiestnený do CMS sekcie, SEO nastavenia sú aktuálne dostupné v hlavnom menu.
úprava/zmena admin menu bannery prílohy SEO

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk